1. Развод по взаимно съгласие без делба на имущество – 450 лв. (дистанционно)

ПОВЕЧЕ

Ние ще попълним необходимите за развода документи и ще Ви ги изпратим. Вие трябва единствено да ги подадете пред компетентния съд и да се явите на насрочената дата, за да потвърдите и подпишете пред съдията заедно със съпруга/та си. За всички стъпки ще Ви изпратим подробни инструкции.

*Вие трябва да ни изпратите заявка с всички необходими за изготвяне на документите данни и копия на документи и да платите таксата

*До 24 часа от подаване на заявката и предоставяне на всички данни и копия на документи, които са ни необходими, ще Ви изпратим попълнените документи

*Подавате изготвените документи в компетентния съд заедно с внесена държавна такса и следвате инструкциите ни.

Пет причини да изберете тази услуга:

*Ниска цена – подготвянето на документите при адвокат може да ви струва между 500 и 800 лв. без ДДС

*Сигурност – изрядни документи, които ще бъдат приети и разгледани от компетентния съд, като в случай на проблем нашите експерти адвокати ще окажат съдействие

*Без стрес – Няма да Ви се наложи да загубите часове в опити да подготвите и попълните документите си

*Бързина – до 24 часа може да имате необходимите Ви документи

*Насоки – ще Ви предоставим подробни инструкции за действията Ви пред компетентния съд

ЗАТВОРИ

2. Развод по заимно съгласие с делба на имущество – 700 лв. (дистанционно)

ПОВЕЧЕ

Ние ще попълним необходимите Ви за развода документи и ще Ви ги изпратим.Вие трябва да ги подадете пред компетентния съд и да се явите на насрочената дата за да ги потвърдите и подпишете пред съдията заедно със съпруг/ата си. За всички стъпки ще Ви изпратим подробни инструкции.

*Вие трябва да ни изпратите заявка с всички необходими за изготвяне на документите данни и копия на документи и да платите таксата

*До 24 часа от подаване на заявката и предоставяне на всички данни и копия на документи, които са ни необходими ще Ви изпратим попълнените документи

*Подавате изготвените документи в компетентния съд заедно с внесена държавна такса и следвате инструкциите ни.

5 причини да изберете тази услуга:

*Ниска цена – подготвянето на документите при адвокат може да ви струва между 500 и 800 лв. без ДДС

*Сигурност – изрядни документи, които ще бъдат приети и разгледани от компетентния съд, като в случай на проблем нашите експерти адвокати ще окажат съдействие

*Без стрес – Няма да Ви се наложи да загубите часове в опити да подготвите и попълните документите си

*Бързина – до 24 часа може да имате необходимите Ви документи

*Насоки – ще Ви предоставим подробни инструкции за действията Ви пред компетентния съд

ЗАТВОРИ

3. Асистиран развод по взаимно съгласие без делба на имущество – 1,100 лв.

ПОВЕЧЕ

Нямате желание и време да се борите сами със съда. Нашите експерти ще се срещнат с Вас, ще проучат в детайли случая Ви, ще изготвят необходимите документи. След като получим Вашето одобрение на изготвените документи ще внесем същите пред компетентния съд и адвокат от нашият екип ще Ви представлява пред съда до приключване на делото и получаване на влязло в сила решение.

С тази услуга ще постигнете желания резултат-развод с минимални усилия от Ваша страна, тъй като нашият екип ще се погрижи за всичко – от изготвяне на документите до получаване на решението за развода Ви и ще спестите от времето си, като единствения Ви ангажимент ще бъде да предоставите необходимата информация и копия на документи и да се явите на 1 заседание по съдебното дело.

ЗАТВОРИ

4. Асистиран развод по взаимно съгласие с делба на имущество – 1,100 лв.

ПОВЕЧЕ

Нямате желание и време да се борите сами със съда. Нашите експерти ще се срещнат с Вас, ще проучат в детайли случая Ви, ще изготвят необходимите документи. След като получим Вашето одобрение на изготвените документи ще внесем същите пред компетентния съд и адвокат от нашият екип ще Ви представлява пред съда до приключване на делото и получаване на влязло в сила решение.

С тази услуга ще постигнете желания резултат-развод с минимални усилия от Ваша страна, тъй като нашият екип ще се погрижи за всичко – от изготвяне на документите до получаване на решението за развода Ви и ще спестите от времето си, като единствения Ви ангажимент ще бъде да предоставите необходимата информация и копия на документи и да се явите на 1 заседание по съдебното дело.

ЗАТВОРИ

5. Развод по исков ред без доказване на вина без делба – 1,600 лв.

ПОВЕЧЕ

При този развод Вашият/та съпруг/а не желаят да се развеждат, но за Вас е неизбежно и разстройството на брака е непоправимо. В същото време не желаете да доказвате вина и да влизате в тежки спорове с доскорошната Ви половинка. Нашите експерти ще се запознаят подробно със случая Ви и ще разработят стратегия за развода Ви. Ще опитаме да постигнем съгласие между вас чрез методите на медиацията. В случай, че не се постигне желания резултат, нашите адвокати ще изготвят документите, образуват делото и водят същото до постигане на развода.

ЗАТВОРИ

6. Развод по исков ред без доказване на вина с делба – 1,600 лв. + процент

ПОВЕЧЕ

При този развод Вашият/та съпруг/а не желаят да се развеждат, но за Вас е неизбежно и разстройството на брака е непоправимо. В същото време не желаете да доказвате вина и да влизате в тежки спорове с доскорошната Ви половинка. Нашите експерти ще се запознаят подробно със случая Ви и ще разработят стратегия за развода Ви. Ще опитаме да постигнем съгласие между вас чрез методите на медиацията. В случай, че не се постигне желания резултат, нашите адвокати ще изготвят документите, образуват делото и водят същото до постигане на развода.

ЗАТВОРИ

7. Развод по исков ред с доказване на вина без делба – 2,400 лв.

ПОВЕЧЕ

При този развод всички методи са изчерпани, разстройството на брака е крайно непоправимо, съпрузите се обвиняват за вина за разстройството на брака. Нашите експерти ще се запознаят подробно със случая Ви, ще съберат и обобщят необходимите данни и доказателства за доказване на вина. Нашите адвокати ще изготвят документите, образуват делото и водят същото до постигане на развода.

ЗАТВОРИ

8. Развод по исков ред с доказване на вина с делба – 2,400 лв. + процент

ПОВЕЧЕ

При този развод всички методи са изчерпани, разстройството на брака е крайно непоправимо, съпрузите се обвиняват за вина за разстройството на брака. Нашите експерти ще се запознаят подробно със случая Ви, ще съберат и обобщят необходимите данни и доказателства за доказване на вина. Нашите адвокати ще изготвят документите, образуват делото и водят същото до постигане на развода.

ЗАТВОРИ