Брачен договор

Брачният договор е сравнително нов институт в българското семейно право.Той е въведен с приемането на новия Семейния кодекс от 2009г., според който има три режима на имуществени [...]

Емоциите по време на развод

Разводът е 95% емоционален и само 5% юридически. Това са емоции, които започват много преди съдебния процес и продължават дълго след края му. Какви точно са [...]

  • медиация при развод

Медиация при развод

Медиацията при развод е алтернативен процес за разрешаване на спорове. Той позволява на развеждащите се двойки да се опитат да договорят взаимно приемливо споразумение с помощта [...]

  • последствия от развод

Живот след развода

Разводът може да бъде изключително травмиращ за всички участници. Хората, които се развеждат, се сблъскват с различни психологически проблеми, включително повишен стрес, по-ниска удовлетвореност от живота, [...]

  • развод деца издръжка

Отражение на развода върху децата

Разводът е силно стресиращо и емоционалнио преживяване за всички, но децата често имат чувството, че целият им свят се е преобърнал. На всяка възраст може да [...]