УСЛУГИ

Екипът на Razvod.bg ще е до вас, както през целия път от вземането на решението да прекратите вашия брак до окончателното решение, така при вземането на решение за сключване на нов. В случай, че се спрете на нашите услуги можете да изберете от два вида съдействие – дистанционно- без нужда от физически срещи с консултантите ни и процесуално- в случаите, в които прецените, че  желаете  с Вас в съдебна зала да се яви адвокат. Цените посочени в нашия сайт са без включен ДДС.

Дистанционни услуги 

Услугите в този раздел се извършват изцяло онлайн с консултация по телефона.

„Разведи се сам “

Развод по взаимно съгласие на страните, без делба на имущество

Ако търсите бърз и лесен начин да се разведете, това е идеалното решение за Вас. За фиксираната сума от 250 лв. след като ни изпратите заявка с вашите данни и копия на нужните ни документи, ние ще изготвим всичко необходимо и ще Ви го изпратим. След това просто следвайте нашите инструкции.

Нашата услуга „Разведи се сам“ е създадена за семейства, постигнали взаимно съгласие за развод.

Ние ще попълним необходимите за развода документи и ще Ви ги изпратим. Вие трябва да ги подадете пред компетентния съд, който ще Ви укажем и да се явите на насрочената дата, за да ги потвърдите и подпишете пред съдията заедно със съпруг/ата си. За всички стъпки ще Ви изпратим подробни инструкции.

 • Вие трябва да ни изпратите заявка с вашите данни и копия на необходимите ни документи;
 • Да платите нашето възнаграждение;
 • До 24 часа от подаване на заявката, предоставяне на всички данни и копия на документи, които са ни необходими и заплащане на нашето възнаграждение ще Ви изпратим попълнените документи;
 • Следва да подадете изготвените документи в компетентния съд заедно с внесена държавна такса в размер на 25 лв. Тази такса няма да е окончателна- с решението за прекратяване на брака Съдът ще определи размер, който следва да се довнесе в зависимост от разгледаните имуществени отношения (например: дължима издръжка на деца или между съпрузи);
 • В случай, че от брака има родени деца е възможно съдът да поиска становище от дирекция „Социално подпомагане“.
 • Последното необходимо условие е да се явите, заедно с другия съпруг, лично в определения от Съда ден, за да потвърдите желанието си за прекратяване на брака и постигнатото между Вас споразумение.
ЗАЯВИ

„Разведи се сам +  “

Развод по взаимно съгласие на страните, с делба на имущество

Бърза, ефективна и икономически изгодна възможност да прекратите брака си, в случай че притежавате имущество. Срещу фиксирано възнаграждение от 400 лв. ние ще изготвим всичко необходимо, след като ни изпратите Вашите данни и документи.

Нашата услуга „Разведи се сам +“ е създадена за семейства, които притежават общо имущество и са постигнали взаимно съгласие за развод.

Ние ще попълним необходимите за развода документи и ще Ви ги изпратим. Вие трябва да ги подадете пред компетентния съд и да се явите на насрочената дата за да ги потвърдите и подпишете пред съдията заедно със съпруг/ата си. За всички стъпки ще Ви изпратим подробни инструкции.

 • Вие трябва да ни изпратите заявка с вашите данни и копия на необходимите ни документи;
 • Да платите нашето възнаграждение;
 • До 24 часа от подаване на заявката, предоставяне на всички данни и копия на документи, които са ни необходими и заплащане на нашето възнаграждение ще Ви изпратим попълнените документи;
 • Следва да подадете изготвените документи в компетентния съд заедно с внесена държавна такса в размер на 25 лв. Тази такса няма да е окончателна- с решението за прекратяване на брака Съдът ще определи размер, който следва да се довнесе в зависимост от стойността на притежаваното имущество и разгледаните имуществени отношения (например: дължима издръжка на деца или между съпрузи);
 • В случай, че от брака има родени деца е възможно съдът да поиска становище от дирекция „Социално подпомагане“.
 • Последното необходимо условие е да се явите, заедно с другия съпруг, лично в определения от Съда ден, за да потвърдите желанието си за прекратяване на брака и постигнатото между Вас споразумение.
ЗАЯВИ

Процесуални услуги

Услугите в този раздел изискват среща с наш консултант във връзка с подготовка на нужните за Вашия развод по съдебен ред документи и в случаите, в които прецените, че  желаете  с Вас в съдебна зала да се яви адвокат.

„Доброволна раздяла“

Асистиран Развод по взаимно съгласие на страните, без делба на имущество

Нямате желание и време да се „борите“ сами със съда. Нашите експерти ще се срещнат с Вас, ще проучат в детайли случая, ще изготвят необходимите документи и ще Ви гарантират представителство в Съда, срещу възнаграждение от 650 лв.

След като се срещнем, проучим индивидуално случая Ви и получим Вашето одобрение на изготвените документи ще внесем същите пред компетентния съд и наш партньор – адвокат ще Ви представлява пред съда до приключване на делото.

В случай че от брака има родени деца е възможно съдът да поиска становище от дирекция „Социално подпомагане“.

Дължимата държавна такса е в размер на 25 лв. Тази такса няма да е окончателна- с решението за прекратяване на брака Съдът ще определи размер, който следва да се довнесе в зависимост от разгледаните имуществени отношения (например: дължима издръжка на деца или между съпрузи).

С тази услуга ще постигнете желания резултат- развод, с минимални усилия от Ваша страна, тъй като нашият екип ще се погрижи за всичко – от изготвяне на документите до получаване на решението за развода Ви и ще спестите от времето си, като единственият Ви ангажимент ще бъде да предоставите необходимата информация и копия на документи и да се явите на заседание по съдебното дело.

ЗАЯВИ

„Доброволна раздяла +“

Асистиран Развод по взаимно съгласие на страните,  с делба на имущество.

Притежавате имущество, не  желаете да се „сблъсквате“ сами със съдебните процедури- нашите експерти ще  са до Вас, ще проучат в детайли случая, ще изготвят необходимите документи и ще Ви гарантират представителство в Съда, срещу възнаграждение от 650 лв. + 1 % от стойността на имуществото.

След като се срещнем, проучим индивидуално случая Ви и получим Вашето одобрение на изготвените документи, ще внесем същите пред компетентния съд и наш партньор- адвокат ще Ви представлява пред съда до приключване на делото в съответната инстанция.

Дължимата държавна такса е в размер на 25 лв. Тази такса няма да е окончателна- с решението за прекратяване на брака Съдът ще определи размер, който следва да се довнесе в зависимост от стойността на притежаваното имущество и разгледаните имуществени отношения (например: дължима издръжка на деца или между съпрузи). Трябва да имате предвид, че при този вид дела има такси за експертизи и оценки, които се налагат, обикновено за определяне на цена на разделяното имущество.

Тази услуга ще Ви даде желания резултат- развод, с минимални усилия от Ваша страна, тъй като нашият екип ще се погрижи за всичко – от изготвяне на документите до получаване на решението за развода Ви и ще спестите от времето си, като единственият Ви ангажимент ще бъде да предоставите необходимата информация и копия на документи и да се явите на eдно заседание по съдебното дело.

ЗАЯВИ

„Искам раздяла“

Развод по исков ред без доказване на вина, без делба на имущество

При този развод Вашият/та съпруг/а не желае да се развежда, но за Вас е неизбежно и разстройството на брака е непоправимо. В същото време не желаете да доказвате вина и да влизате в „тежки“ спорове с доскорошната си половинка. Нашите експерти ще се запознаят подробно със случая,  ще отговорят на всичките Ви въпроси и ще Ви гарантират представителство пред съда, пред съответната инстанция, срещу възнаграждение от 950 лв.

Процедурата започва с подаване на Искова молба до съда.

Молбата се изготвя и подава, от името на единия от съпрузите, от наш доверен партньор- адвокат,  като в нея се посочват причините за вземане на решението за развод. Освен за прекратяване на брака от съда се иска да се произнесе и по отношение на специфични въпроси свързани с децата- упражняване на родителските права и лични отношения с тях, издръжка, ползване на семейното жилище. В случай. че от брака има родени деца е възможно съдът да поиска становище от дирекция „Социално подпомагане“. Тук също така се поставят въпросите свързани с ползваното фамилно име.

Дължимата държавна такса е в размер на 25 лв. Тази такса няма да е окончателна- с решението за прекратяване на брака Съдът ще определи размер, който следва да се довнесе в зависимост от разгледаните имуществени отношения (например: дължима издръжка на деца или между съпрузи).

ЗАЯВИ

 “Искам раздяла +”

Развод по исков ред без доказване на вина, с делба на имущество

Тази услуга е подходяща за Вас, в случай че желанието за развод е само от страна на единия съпруг и притежавате общо имущество. Нашите експерти ще се запознаят подробно със случая и ще отговорят на всичките Ви въпроси и ще Ви гарантират представителство пред съда, за съответната съдебна инстанция, срещу възнаграждение от 950 лв. + 1% от стойността на имуществото.

Процедурата започва с подаване на Искова молба, до съда.

Молбата се изготвя и подава, от името на единия от съпрузите, от наш доверен партньор- адвокат  като в нея се посочват причините за вземане на решението за развод. Освен за прекратяване на брака от съда се иска да се произнесе и по отношение на специфични въпроси свързани с децата- упражняване на родителските права и лични отношения с тях, издръжка, ползване на семейното жилище. В случай, че от брака има родени деца е възможно съдът да поиска становище от дирекция „Социално подпомагане“. Тук също така се поставят въпросите свързани с ползваното фамилно име и разпределение на наличното имущество.

Дължимата държавна такса е в размер на 25 лв. Тази такса няма да е окончателна- с решението за прекратяване на брака Съдът ще определи размер, който следва да се довнесе в зависимост от стойността на притежаваното имущество и разгледаните имуществени отношения (например: дължима издръжка на деца или между съпрузи). Трябва да имате предвид, че при този вид дела има такси за експертизи и оценки, които се налагат, обикновено за определяне на цена на разделяно имущество.

ЗАЯВИ

“Не аз съм причината“

Развод по вина без делба

При този развод всички опити за разбирателство между съпрузите са изчерпани, разстройството на брака е крайно и непоправимо. Нашите експерти ще се запознаят подробно със случая Ви, ще съберат и обобщят необходимите данни и доказателства за доказване на вина. Нашите партньори- адвокати ще изготвят документите, образуват делото и водят същото до постигане на развода срещу възнаграждение от 1250 лв.

При развод по вина на съпруг следва да се отчита факта, че това е процедура значително по-тежка и времеемка за развеждащите се съпрузи и значително по-скъпа, доколкото ангажира повече усилия от страна на избрания бракоразводен адвокат.

Процедурата започва с подаване на Искова молба, до съда. Молбата се изготвя и подава, от името на единия от съпрузите, от наш доверен партньор- адвокат.

В този случай в исковата молба следва да се изтъкнат фактите и обстоятелства, въз основа на които ищецът счита, че бракът е непоправимо разстроен . Това са конкретни факти от живота на съпрузите, които са от такова естество, че водят до извода, че бракът е лишен от съдържание и неговото съществуване се явява неоправдано.

За доказване на твърденията в исковата молба се използват всякакви доказателствени средства, включително разпит на свидетели относно сочените обстоятелства.

В случай, че от брака има родени деца е възможно съдът да поиска становище от дирекция „Социално подпомагане“.

С решението за допускане на развода съдът се произнася и относно вината за разстройството на брака.

Дължимата държавна такса е в размер на 25 лв. Тази такса няма да е окончателна- с решението за прекратяване на брака Съдът ще определи размер, който следва да се довнесе в зависимост от разгледаните имуществени отношения (например: дължима издръжка на деца или между съпрузи).

ЗАЯВИ

“Не аз съм причината +“

Развод по вина с делба

Ако считате, че всички възможности за разбирателство със съпруга са изчерпани, разстройството на брака е крайно и непоправимо и притежавате общо имущество, то тази услуга е подходяща за Вас. Нашите експерти ще се запознаят подробно със случая Ви, ще съберат и обобщят необходимите данни и доказателства за доказване на вина. Нашите партньори- адвокати ще изготвят документите, образуват делото и водят същото до постигане на развода, срещу възнаграждение от 1250 лв. + 1% от стойността на имуществото.

При развод по вина на съпруг следва да се отчита факта, че това е процедура значително по-тежка и времеемка за развеждащите се съпрузи и значително по-скъпа, доколкото ангажира повече усилия от страна на избрания бракоразводен адвокат.

Процедурата започва с подаване на Искова молба, до съда. Молбата се изготвя и подава, от името на единия от съпрузите, от наш доверен партньор- адвокат.

В този случай в исковата молба следва да се изтъкнат фактите и обстоятелства, въз основа на които ищецът счита, че бракът е непоправимо разстроен . Това са конкретни факти от живота на съпрузите, които са от такова естество, че водят до извода, че бракът е лишен от съдържание и неговото съществуване се явява неоправдано.

За доказване на твърденията в исковата молба се използват всякакви доказателствени средства, включително разпит на свидетели относно сочените обстоятелства.

В случай, че от брака има родени деца е възможно съдът да поиска становище от дирекция „Социално подпомагане“.

С решението за допускане на развода съдът се произнася и относно вината за разстройството на брака.

Дължимата държавна такса е в размер на 25 лв. Тази такса няма да е окончателна- с решението за прекратяване на брака Съдът ще определи размер, който следва да се довнесе в зависимост от стойността на притежаваното имущество и разгледаните имуществени отношения (например: дължима издръжка на деца или между съпрузи). Трябва да имате предвид, че при този вид дела има такси за експертизи и оценки, които се налагат, обикновено за определяне на цена на разделяно имущество.

ЗАЯВИ

Брачен договор

Специфична опция

Спецификата на брачния договор като инструмент за регулиране на имуществените отношения, който може да се използва преди сключване на брак, така и след сключване на брака, дава възможност за приложението му в сферата на развода. Сключеният договор подлежи на вписване в нарочен регистър.

ЗАЯВИ

Медиация

Доброволна процедура

            Медиацията е доброволна процедура, в която с помощта на трето, неутрално лице- медиатор, спорещи страни могат да достигнат до взаимно изгодно решение.

ЗАЯВИ