Разводът може да бъде изключително травмиращ за всички участници.

Хората, които се развеждат, се сблъскват с различни психологически проблеми, включително повишен стрес, по-ниска удовлетвореност от живота, депресия, увеличаване на броя на посещенията при лекар и цялостно повишаване на риска от смъртност в сравнение с тези, които остават женени. Наред със загубата на ползите от щастливия брак, който може да действа като буфер срещу нормалния стрес в живота, съществува и самият процес на развод. В зависимост от това къде живеят хората и какви са конкретните обстоятелства, разводът може да се окаже дълъг и протяжен съдебен процес, включващ взаимно обвиняване и принуждаване да се дават показания за много от най-мрачните детайли, поради които бракът се е провалил. Като добавим и травмата, свързана с битките за попечителство над децата, целият процес на развод може да се превърне в кошмар за много хора.

Друг въпрос, свързан с емоционалното въздействие на развода, е общностната ориентация или психологическата потребност да се грижиш за другите. Някои женени хора получават голяма част от личното си усещане за идентичност от семейния си статус и самоопределянето си като съпрузи или родители, които изпитват чувство на отговорност за брачните партньори или децата. Това е особено вярно в по-традиционните култури, които поставят силен акцент върху брака и семейството. В резултат на това преминаването през развод често може да принуди хората да загубят самочувствие и да направи процеса особено стресиращ.

Но дали разводът винаги има отрицателно въздействие върху участващите в него хора?

Не всеки ще бъде в по-лошо положение след развода. Ако не друго, рискът от лош изход изглежда варира в зависимост от това, доколко хората са в състояние да се справят с развода и какъв е бил брачният живот преди двойката да реши да се раздели. Докато повечето изследвания, посветени на последиците от развода, са съсредоточени върху психологическите фактори, които могат да доведат до лоши резултати, проучванията, разглеждащи защо много хора често са в по-добро положение след развода, не са толкова често срещани.

Ново изследване, публикувано в Journal of Family Psychology, разглежда психологическото въздействие на развода в рамките на национално проучване на възрастни на средна възраст в САЩ. Проектът „Средна възраст в САЩ“ (MIDUS) е надлъжно проучване на над 7000 американски мъже и жени, интервюирани на две „вълни“ с разлика от десет години по отношение на различни фактори на начина на живот, включително личностни характеристики, емоционални проблеми, медицинска история и удовлетвореност от живота. В проучването за разводите, проведено от Кайл Бураса от Университета на Аризона и неговите съавтори, 1639 участници в MIDUS са били специално запитани за семейното положение и удовлетвореността от брака, както и за това колко добре са се справили участниците, които са преживели развод.

Резултатите показват, че в сравнение с участниците, които са останали женени през десетте години на проучването, разведените възрастни съобщават за по-ниска удовлетвореност от живота като цяло. Тази връзка е най-силна при жените, докато разликата в удовлетвореността от живота между разведените и женените мъже е много по-малка. Както се очакваше, нивото на удовлетвореност от живота след развода е пряко свързано с възприеманото качество на самия брак. По-специално, жените, които са съобщили за лош брак, са имали тенденция да се справят много по-добре след развода по отношение на удовлетвореността от живота, докато жените, които са съобщили за висококачествен брак, често са изпитвали по-ниска удовлетвореност от живота след развода. Като цяло тези резултати от изследването отразяват предишни проучвания, които показват, че женените мъже и жени са по-щастливи от своите разделени или разведени колеги, въпреки че има повече доказателства за това при жените, отколкото при мъжете. Хората, които имат лоши бракове, обаче често се справят много по-добре след развода. Тъй като тези бракове често включват вербално и дори понякога физическо насилие, разводът често идва като облекчение, тъй като засегнатите хора действително могат да продължат живота си след това.

Все още обаче съществуват културни различия по отношение на начина, по който се гледа на брака и развода.

В много култури разводът се смята за срамен, независимо колко лошо е качеството на брака. Мъжете и жените, които имат силно изразени традиционни възгледи за брака, могат да останат емоционално опустошени и да смятат, че животът им по същество е приключил. Това важи с особена сила за жените, които често носят основната тежест на развода в повечето култури. Резултатите от тези изследвания показват също, че мъжете и жените преживяват брака и развода по различен начин. Тъй като жените често съобщават, че са по-емоционално ангажирани с взаимоотношенията си, отколкото мъжете, емоционалното въздействие на проблемните бракове и разводите също може да бъде по-голямо. Това е особено важно, като се има предвид, че само половината от първите бракове продължават повече от двадесет години. Разбирането на това как бракът и разводът могат да повлияят на удовлетвореността от живота може да помогне да се отговори на психологическите нужди на всички засегнати.

За двойките, които обмислят развод, е важно да разгледат цялостния контекст, включително действителното качество на брака, преди да решат да прекратят връзката си. Хората, които се развеждат, за да избегнат вербалното и емоционалното насилие, може действително да открият, че животът им става по-добър в дългосрочен план, въпреки че все още ще трябва да се справят с краткосрочния стрес. Здравните специалисти, работещи с мъже и жени, които преживяват развод, трябва да са наясно със здравословните проблеми, които могат да се появят вследствие на стрес или депресия (особено при мъжете), и да насочват пациентите към консултации, ако е необходимо. Както посочват Кайл Бураса и колегите му в заключението на своето проучване, разводът често е стресиращ – но влиянието му върху удовлетвореността от живота на по-късен етап често зависи от вида на брака, който хората са имали преди това. За много жени прекратяването на лошия брак често може да бъде ключът към по-добър живот след това. И все пак, както за мъжете, така и за жените, въздействието на развода върху здравето е нещо, което трябва да бъде внимателно наблюдавано, както от членовете на семейството, така и от медицинските специалисти, за да се сведат до минимум психологическите проблеми и спадът в удовлетвореността от живота, които често могат да последват.