• Възможно е да получите разрешение за извеждане на детето Ви извън страната чрез осигуряване на съгласието по съдебен ред. Това става по-бавно, но е по-сигурен начин за регулиране на отношенията между бившите партньори. В същото производство може да бъде поискано и издаването на необходимите лични документи на детето за осъществяване на пътуването. Искането за разрешение за пътуване трябва да е конкретизирано, като се посочи: определена държава или поне кръг от държави, до които ще се пътува; времето на пътуването или поне определен период от време, през който да се осъществи; причината за пътуването. Съдът следва да бъде убеден от молителя, че пътуването е в интерес на детето. Пътуването до страна, в която има неотстранени щети от природен катаклизъм или неразрешен военен конфликт, не е в интерес на детето. Не се препоръчват и пътувания до страни, относно които българската държава е лишена от възможността да упражни какъвто и да е контрол за защита правата на детето – държави, които не са членки на ЕС, дъжави, които не са страни по Хагската конвенция от 1980г. за гражданскоправните аспекти на международното отвличане на деца или вътрешното им право отрича международно признатите човешки права и свободи. Върховният съд подчертава, че пътуване до подобна държава не е в интерес на детето, тъй като е застрашена сигурността му.