• Какво представлява „Режим на лични отношения с децата“?

                Възможността за запазване на отношенията между родителите и техните деца се гарантирана чрез т.нар. „Режим на лични отношения“, който задължително се определя с решението на съда за прекратяване на брака.

    В частност тези отношения представляват възможността за безпрепятствен контакт между децата и родителите. В случай, че съпрузите не стигнат до споразумение относно режима на лични отношения, същият се определя от съда.