• Най-лесният и разумен вариант за осигуряване на съгласие е с нотариално заверена декларация от единия родител за извеждане на детето в чужбина, придружено от другия родител. При влошени отношения между бившите партньори обаче това е трудно. Даването на съгласие на практика e невъзможно и при незаинтересован родител, който не може да бъде намерен или се укрива. Трябва да се има предвид и че даденото с декларация съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, което поставя другия родител в постоянна несигурност.