•     Решението на Съда, с което е определен режимът на лични отношения с Децата, има изпълнителна сила. Освен това Наказателният кодекс на Република България съдържа специална разпоредба, касаеща възпрепятстването на личните отношения между деца и родители.            Родител изпаднал в такава ситуация би могъл да се обърне за съдействие към съдебен изпълнител или полицията.

    Неизпълнението на съдебно решение, касаещо режима на отношения с децата било от родител или от друг роднина, както казахме и по- горе, се третира от наказателното право ката престъпление. За него, към момента, са предвидени наказания според конкретния случай- глоба, пробация или дори лишаване от свобода. За нарушител съществува възможност да избегне наказанието- ако след предупреждение от надлежен орган на властта изпълни решението или отстрани пречките за изпълнението му. Тази възможност, обаче, не се прилага повторно.