•      Издръжката се дължи на Детето чрез определяния от Съда родител, който има право в случай на неплащане да подаде жалба в прокуратурата.Неплащането на определената, със съдебно решение на Съда, издръжка е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на Република България.  Към момента с лишаване от свобода до една година или с пробация е наказуемо неизпълнението на задължение за плащане на издръжка в размер на две или повече месечни вноски. Обикновено при чисто съдебно минало родителят бива осъден на пробация.В Наказателния кодекс има предвидена възможност за избягване на посоченото наказание, ако родителят плати дължимата издръжка преди да е постановена присъдата, тя обаче е приложима еднократно. При повторно реализиране на състава се постановява присъда.