• Издръжката се дължи на детето чрез определения от съда родител, който има право в случай на неплащане да подаде жалба в прокуратурата. Неплащането на определената със съдебно решение издръжка е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на Република България.  Към момента с лишаване от свобода до една година или с пробация е наказуемо неизпълнението на задължение за плащане на издръжка в размер на две или повече месечни вноски. Обикновено при чисто съдебно минало родителят бива осъден на пробация. В Наказателния кодекс има предвидена възможност за избягване на посоченото наказание, ако родителят плати дължимата издръжка преди да е постановена присъдата. Тя обаче е приложима еднократно. При повторно реализиране на състава се постановява присъда.