• Няма пречка да прекратите брака си,  ако съпругът/ата Ви живее в чужбина. Възможни са различни случаи:
    • Ако искате да се разведете по взаимно съгласие (със споразумение), то ще е необходимо личното явяване и на двамата  съпрузи в съдебна зала, за да потвърдят желанието си за прекратяване на брака и споразумението постигнато между тях, по вече посочените задължителни въпроси.
    • Ако съпругът, който живее в чужбина, не може да се върне в страната, за да присъства на съдебното заседание, ще трябва да се разведете по исков ред. В този случай Вие подавате искова молба за развод, като в нея се посочва последния известен адрес на другия съпруг. Съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. Ако това е невъзможно, съдът следва строго формална процедура за уведомяване и назначава особен представител (служебен адвокат) на ответника, на разноски на ищеца (подалия молба за развод).

    Тази процедура отнема повече време, както и е свързана с повече  разноски за страната.

    • Ако съпругът/ата Ви е чужд гражданин и/или няма регистриран постоянен или настоящ адрес, по искане на ищеца съобщението до него за заведеното дело се извършва чрез публикация в неофициалния раздел на „Държавен вестник“. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията, съдът му назначава особен представител (служебен адвокат) на разноски на ищеца.