• Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице- медиатор, Ви подпомага да преодолеете проблемите, свързани с раздяла или прекратяване на брака.Медиаторът изслушва исканията на всеки в обща среща или с всеки поотделно, при необходимост. Негово участие може да бъде изключително полезно при очертаване на приоритетите на съпрузите по отношение на децата, при разискване на въпросите за разделянето на съсобствеността върху общото имущество, както и при обсъждане на въпроси, които не са задължителни при развод.