• „Имуществени отношения“ е събирателния израз за отношенията свързани с всички движими вещи и недвижими имоти придобити по време на брака от съпрузите.Имуществените отношения могат да бъдат уредени от съпрузите, както в бракоразводният процес, така и след прекратяване на брака.