• „Имуществени отношения“ е събирателният израз за отношенията свързани с всички движими вещи и недвижими имоти, придобити по време на брака от съпрузите. Имуществените отношения могат да бъдат уредени от съпрузите, както в бракоразводния процес, така и след прекратяване на брака.