• При развод по взаимно съгласие:

Основание за постановяване на решение за допускане на развод по взаимно съгласие е заявеното от съпрузите сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на за прекратяване на брака. В този случай съдът не изследва мотивите на съпрузите за прекратяване на брака.

  • При развода по исков ред

Основание за постановяване на решение за допускане на развод по исков ред е  наличието на дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Дълбоко и непоправимо разстройство на брака е налице, когато брачната връзка съществува формално, но е напълно опразнена от дължимото според морала и закона съдържание. Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е обективно състояние, което следва да бъде установено във всеки отделен случай.