[[[["field17","equal_to",""]],[["hide_fields","field19,field24,field27,field23,field26,field22,field25,field21"]],"and"],[[["field17","equal_to","\u0414\u0430"]],[["show_fields","field19,field24,field27,field23,field26,field22,field25,field21"]],"and"],[[["field17","equal_to","\u041d\u0435"]],[["hide_fields","field19,field24,field27,field23,field26,field22,field25,field21"]],"and"]]
1 Step 1
Постави началото!
(ФОРМА ЗА ЗАЯВКА)
Имате ли деца?Изберете опция
На кого ще бъдат предоставени родителските права след развода?
Имате ли изисквания за определен режим на на лични отношения на децата след развода?
Имате ли изисквания за размера на дължимата месечна издръжка за децата?
Ще се дължи ли издръжка между съпрузите след прекратяване на брака?
Кой е собственик на семейното Ви жилище, напуснато ли е от някой от съпрузите?
Имате ли недвижими имоти придобити по време на брака?
Имате ли моторни превозни средства придобити по време на брака?
Поделени ли са между Вас и съпруга/та Ви придобитите по време на брака движими вещи?
Фамилно име след развода- в случай че единия съпруг си е сменил фамилното име при сключване на брака, какво ще бъде фамилното му име след развода?
Запознат съм с общите условия за ползване и с условията за поверителност на платформата.
Запознат съм и съм съгласен с политиката за защитата на личните данни на платформата.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right