„БулАдвайс“ ООД се отнася изключително сериозно към поверителността и всички служители работят за строга политика на поверителност. Нищо, което сте споделили на служителите на „БулАдвайс“ ООД за нуждите на извършване на услуги през платформата „Развод.бг“, няма да бъде разпространено пред трети лица, освен ако няма истинска причина да се смята, че може да сте изложени на риск, че вие можете да бъдете рискови за другите или че малолетен или уязвим възрастен може да е изложен на риск.

При тези обстоятелства управителя на „БулАдвайс“ ООД ще бъде информиран за съответните данни и може да се наложи да се свърже с лица и институции извън дружеството. В повечето случаи ще бъдете предварително информирани за това кой е бил свързан и защо, и кой е включен в този процес, когато е възможно.

Бъдете сигурни, че това ще се случва само при изключителни обстоятелства, при които съществува потенциален риск за човека или за други лица и / или когато това се изисква от закона.

Ако смятате, че вашата конфиденциалност не е била спазена или ако има друг аспект на услугата, от който сте недоволни, моля, погледнете по-долу описанието на възможността за изпращане на оплакване и ни уведомете за проблема възможно най-скоро. Ние приемаме всякаква обратна връзка като конструктивна и ще действаме винаги, когато е възможно, за да гарантираме разрешаването на всякакви въпроси и / или да предотвратим появата на подобни проблеми в бъдеще.

Изпращане на оплакване

Услугите на „БулАдвайс“ ООД се предоставят в съответствие с ясно установени професионални политики и практики. Ако някой иска да изпрати оплакване относно услуга, получена от „БулАдвайс“ ООД, може да следва следната процедура:

Всички потребители на услугите на „БулАдвайс“ ООД, включително потребители осъществили контакт с наши служители през страниците ни в социалните мрежи, които желаят да изпратят оплакване относно получената от тях услуга, се насърчават на първо място да отправят оплакването си директно на телефония номер на „БулАдвайс“ ООД, публикуван на сайта www.razvod.bg. Ако това се окаже незадоволително или ако не се чувстват комфортно да се обърнат директно към лицето, те трябва да изпратят оплакването си по имейл на support@razvod.bg.

Ако това е незадоволително, могат да се свържете с управителя на „БулАдвайс“ ООД на kyosev@buladvice.com.

Всички оплаквания ще бъдат разглеждани в строго поверителни условия.